Tips för vardagen

Rör inte dessa saker hemma om det är åskväder och blixtar ute

124views

Extrema och farliga väderfenomen, som åskväder, är mycket vanliga under våren och sommaren. Hur ska vi bete oss vid åskväder när vi är inomhus? Vad ska man göra om man överraskas av ett åskväder utomhus, var ska man söka skydd och vilka beteenden ska man absolut undvika?

Hur ska man bete sig under åskväder när man vistas inomhus

Om det väntas åska där du bor ska du i god tid säkra föremål som lämnats på balkongen och som kan blåsa iväg eller skadas av kraftiga vindbyar. Stäng husets dörrar och fönster ordentligt och se till att de inte kan öppnas av vinden.

Undvik att använda nätdriven elektrisk och elektronisk utrustning. Om du t.ex. använder en hårtork under ett oväder riskerar du att få en elektrisk stöt på grund av den impuls som sprids längs kraftledningarna när blixten slår ner i det luftburna elnätet, rapporterar Government Safety Center.

Du bör också dra ur kontakten till vitvaror och hushållsapparater under en storm. På så sätt säkerställer du att de inte skadas av ett blixtnedslag i den elektriska infrastrukturen.

”Om du ser gnistor, brända kablar eller känner en lukt i elinstallationen i ditt hem – stäng av elen och gasen och ring omedelbart till relevant teknisk service”, råder RCB:s specialister.

Hur ska man bete sig under en storm utanför?

Den största faran under ett åskväder är när du befinner dig på den högsta punkten i området. Dessutom ökar risken för att bli träffad av blixten när blixten slår ner i den omedelbara närheten och verkar indirekt, dvs. strömmen försvinner snabbt i marken i alla riktningar och skapar farliga stegspänningar,”.

Så vad ska vi göra i en sådan situation? Först och främst ska du under inga omständigheter lägga dig ner på marken i ett öppet område. Om du inte hittar något skydd ska du sätta dig på huk med benen hårt ihoppressade och händerna i knäna. Benen ska vara sammanfogade eftersom det vid ett blixtnedslag kan gå ström mellan benen på grund av en skillnad i spänning – så kallad stegspänning.

Det är också viktigt att komma ihåg att inte röra vid eller komma nära metallföremål, t.ex. en cykel. Sök skydd, t.ex. bland stenar eller i sänkor i terrängen, t.ex. raviner.

”Undvik att vistas under träd, i täta snår, i skogskanter eller under kraftledningsstolpar av trä, eftersom dessa är särskilt utsatta för blixtnedslag. Risken att bli träffad av blixten mitt i en skog med träd av liknande höjd är mycket lägre, men närma dig inte träd och deras grenar närmare än 10 meter”, informerar polisen.

Om du befinner dig i vattnet eller på en båt under ett åskväder bör du omedelbart ta dig i land och bort från vattnet. Experter från Government Safety Center rekommenderar att personer i en grupp på ett öppet område bör sprida sig några tiotal meter bort så att en del av gruppen kan ge hjälp till de drabbade om blixten slår ner.

Första hjälpen vid blixtnedslag

Om du blir vittne till ett blixtnedslag ska du ta hand om din egen säkerhet innan du hjälper till. Det första steget är att meddela lämpliga myndigheter. I väntan på hjälp kan du undersöka offrets allmäntillstånd, kontrollera att han eller hon andas och att pulsen är kännbar.

”Om personen som träffats av blixten har slutat andas bör konstgjord andning påbörjas så snart som möjligt, och om det inte finns någon kännbar puls bör hjärt-lungräddning, dvs. extern hjärtmassage, påbörjas”, – informerar RCB.

Personer som träffas av blixten behöver inte oroa sig eftersom blixtoffer inte ackumulerar en elektrisk laddning.

Leave a Response