Start NU met het bouwen van jouw eigen HOME GYM!😍

 

Handelsmerkinformatie

 

Veiligheidsinformatie commerciële cardiovasculaire apparatuur

Precor, AMT, EFX, en Preva zijn gedeponeerde handelsmerken van Precor Incorporated. Andere in dit document en alle in bij deze aankoop bijgesloten documentatie gebruikte namen kunnen de handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

 

Opmerking met betrekking tot intellectueel eigendom

Alle rechten, eigendomsrechten en belangen in en voor de software van Preva Business Suite, de begeleidende gedrukte materialen, alle kopieën van deze software en alle gegevens die via de Preva Business Suite zijn verzameld, zijn exclusief eigendom van Precor of diens betreffende leveranciers.

Precor staat alom bekend om zijn innovatieve, bekroonde ontwerpen van fitnessapparatuur. Precor streeft ernaar om voor zowel de mechanische constructie als de uiterlijke aspecten van zijn productontwerpen Amerikaanse patenten en buitenlandse patenten te verkrijgen. Partijen die overwegen de productontwerpen van Precor te gebruiken, worden daarom bij voorbaat gewaarschuwd dat Precor inbreuk op de eigendomsrechten van Precor als een zeer ernstige zaak beschouwt. Precor zal alle (rechts-)middelen aanwenden om inbreuk op de eigendomsrechten van Precor te bestrijden.

Precor Incorporated
20031 142nd Ave NE, P.O. Box 7202 Woodinville, WA 98072-4002 www.precor.com

 

Belangrijke instructies met betrekking tot veiligheid en regelgeving

Belangrijk Berg deze instructies goed op, zodat u ze later nog eens kunt inzien.
Lees alle documentatie die bij uw trainingsapparaat is geleverd, waaronder alle montagehandleidingen, gebruikershandleidingen en andere productdocumentatie voordat u dit apparaat installeert.

 

Opmerking Dit product is bedoeld voor commercieel gebruik.

 

Dit apparaat (hierna de console genoemd) is bedoeld om bij nieuwe Precor-trainingsapparaten (hierna het basisapparaat genoemd) te worden meegeleverd. Het is niet verpakt voor individuele verkoop.

 

WAARSCHUWING

Om letsel te vermijden, moet u de console veilig aan het basisapparaat bevestigen waarbij u alle instructies voor montage en installatie volgt die bij het basisapparaat zijn geleverd. De console is bedoeld om UITSLUITEND met de geleverde voeding op de AC-lichtnet te worden aangesloten. U mag het apparaat alleen inschakelen wanneer het is geïnstalleerd zoals beschreven in de instructies voor montage en installatie die bij het basisapparaat zijn geleverd. De console is uitsluitend bedoeld voor gebruik met Precor-fitnessapparatuur, niet als afzonderlijk apparaat.

 

Veiligheidsvoorschriften

Volg bij het gebruik van deze apparatuur altijd de basisveiligheidsvoorschriften om de kans op letsel, brand of schade te beperken. Andere hoofdstukken in deze handleiding bevatten meer details over veiligheidsfuncties. Lees deze hoofdstukken door en houd u aan alle veiligheidsvoorschriften.

 

Eigenaarsinstructies

 • Lees alle instructies in deze handleiding voor u de apparatuur installeert en ermee gaat werken en volg alle labels op de apparatuur op.
 • Gebruik de apparaten uitsluitend voor het in deze handleiding beoogde doel. Gebruik GEEN accessoirehulpstukken die niet door

Precor worden aanbevolen. Dergelijke hulpstukken kunnen letsels veroorzaken.

 • Gebruik het apparaat NIET buitenshuis.
 • Monteer en gebruik het apparaat op een stevige horizontale ondergrond.
 • Gebruik de voedingsadapter die met de apparatuur is meegeleverd. Steek de voedingsadapter in een geschikt geaard stopcontact zoals aangegeven staat op de apparatuur.
 • Houd de voedingskabel en optionele voedingsadapter en stekker uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
 • Werk nooit met dit apparaat als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, of als het apparaat gevallen is, beschadigd is of blootgesteld is geweest aan water. Raadpleeg onmiddellijk een servicemonteur als er sprake is van een van deze omstandigheden.
 • Leg netsnoeren zodanig dat er niet op gelopen kan worden en dat ze niet afgekneld of beschadigd kunnen worden door voorwerpen die er bovenop of tegenaan geplaatst zijn, waaronder de apparatuur zelf.
 • Controleer of de apparatuur voldoende ventilatie heeft. Zet niets op of over de apparatuur heen. Gebruik de apparatuur niet op een gepolsterd oppervlak dat de ventilatieopening zou kunnen blokkeren.
 • Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als dit is aangesloten op het elektriciteitsnet. Koppel het apparaat los van de voedingsbron als het niet in gebruik is, voordat het wordt gereinigd en voordat onderhoud wordt verricht.

Opmerking: de optionele voedingsadapter wordt beschouwd als een voedingsbron voor zelf aangedreven apparaten.

 • Neem het apparaat niet in gebruik in ruimtes waar spuitbussen worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
 • Als u het apparaat wilt verplaatsen, roep dan hulp in en gebruik de juiste tiltechnieken.

Ruimte: de onderstaande minimale aanbevelingen zijn gebaseerd op een combinatie van de vrijwillige (Amerikaanse) ASTM­ normen en de (Europese) EN-wetgeving per 1 oktober 2012, met betrekking tot toegang tot en ruimte om het apparaat en de noodstop:

Loopbanden: minimaal 0,5m (19,7 inch) aan beide zijden van de loopbanden 2m (78 inch) achter het apparaat.
Andere cardio apparatuur dan loopbanden: minimaal 0,5m (19,7 inch) aan tenminste één kant en 0,5m (19,7 inch) achter of  voor het apparaat.

 • Voor sporters in de V.S.: neem de vereisten van de Americans with Disabilities Act (ADA), code 28 CFR (zie sectie 305), in acht. ASTM-normen zijn vrijwillig en zijn mogelijk geen weerspiegeling van de huidige industrienormen. De werkelijke toegang tot en ruimte om het apparaat en de noodstop zijn de verantwoordelijkheid van het fitnesscentrum. Het fitnesscentrum dient rekening te houden met de totale ruimtevereisten voor trainingen op elk apparaat, vrijwillige normen en industrienormen en eventuele plaatselijke en landelijke wetgevingen. Normen en wetgevingen kunnen op elk willekeurig moment worden gewijzigd.

 

Belangrijk: deze afstanden moet ook worden aangehouden voor warmtebronnen zoals radiators, verwarmingsroosters en kachels. Vermijd temperatuuruitersten.

 

 • Onderhoud het apparaat zodat het goed blijft werken en pleeg dit onderhoud zoals beschreven staat in het hoofdstuk Onderhoud van de gebruikershandleiding. Controleer het apparaat op onjuiste, versleten of losse onderdelen. Als u deze aantreft, moet u ze voorafgaand aan het gebruik vervangen of aandraaien.
 • Probeer zelf geen onderhoud aan het apparaat te verrichten, behalve wat de onderhoudsinstructies in de gebruikershandleiding voorschrijven.
 • Verzeker u ervan dat alle gebruikers een volledig medisch onderzoek ondergaan voordat zij aan een fitnessprogramma beginnen. Dit geldt vooral wanneer zij een hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte of een hartaandoening hebben of wanneer een van deze afwijkingen in hun familie voorkomt, als ze ouder zijn dan 45 jaar, roken, ernstig overgewicht hebben, in het afgelopen jaar niet met regelmaat hebben gesport of medicatie tot zich nemen.
 • Houd kinderen of personen die niet bekend zijn met de werking van dit apparaat uit de buurt en laat ze het apparaat ook niet gebruiken. Kinderen mogen alleen onder toezicht in de buurt van het apparaat komen.
 • Zorg ervoor dat alle gebruikers de juiste sportkleding en -schoenen dragen voor hun workout. los vallende kleding moet worden vermeden. Gebruikers mogen geen schoenen met hakken of leren zolen dragen en moeten vuil en steentjes verwijderen van hun schoenzolen. Lang haar moet vastgezet worden aan de achterzijde van het hoofd.

 

VOORZICHTIG: verwijder de afdekking NIET, anders kunt u het risico lopen op letsel door een elektrische schok. Lees de gids voor montage en onderhoud voor u het apparaat gaat bedienen. Er zijn binnenin geen onderdelen waar u als gebruiker onderhoud aan kunt uitvoeren. Neem contact op met de klantenondersteuning als er onderhoud aan het apparaat nodig is. Voor gebruik bij eenfase AC-stroomvoorziening.

 

Gebruikersinstructies voor het apparaat

Alvorens aan een fitnessprogramma te beginnen, dient u een volledig medisch onderzoek te ondergaan.

 

Wanneer u met fitnessapparatuur gaat trainen, dient u altijd de volgende elementaire voorzorgsmaatregelen te treffen:

 • Vóór het gebruik moeten de noodstopprocedures worden gelezen, begrepen en uitgeprobeerd.
 • Precor kan niet garanderen dat het systeem voor hartslagmeting van zijn producten bij alle gebruikers in alle gevallen zal werken. De nauwkeurigheid van de hartslagmeting verschilt als gevolg van een aantal factoren, zoals de fysiologie en leeftijd van de gebruiker, de methode waarmee het apparaat en het systeem voor hartslagmeting worden gebruikt, externe storingen en andere factoren die de verwerving en verwerking van de hartslag kunnen beïnvloeden.
 • Gebruikers moeten voorzichtig zijn bij het beklimmen van het toestel en bij het van de apparatuur afstappen.
 • Houd u vast aan de vaste handgrepen of aan het stuur als u de uitgangspositie op het apparaat inneemt.
 • Sta altijd met het gezicht naar de console toe.
 • Als de code beschikbaar en ingeschakeld is, moet een gebruiker de uit vier cijfers bestaande code in de juiste volgorde invoeren voor het apparaat gebruikt kan worden. Dit moet binnen twee minuten gebeuren, anders kan de gebruiker het apparaat niet gebruiken.
 • Gewichtslimieten van apparaat: Loopband: gebruik de loopband niet als u meer dan 180 kg (400 lbs) weegt. Als u meer dan 160 kg (350 lbs) weegt, ren dan niet op de loopband. Voor alle andere fitnessapparaten is de gewichtslimiet 160 kg (350 lbs).
 • Loopbanden: Voordat u gaat sporten, moet u de veiligheidsklem aan uw kleding bevestigen. Als u de veiligheidsklem niet gebruikt, loopt u meer gevaar wanneer u valt.

Belangrijk: zorg er uit veiligheidsoverwegingen voor dat u alleen op het loopvlak stapt als deze met 1,6 km/u (of 1 mijl/u) of minder beweegt.

 • Loopbanden: stap op de loopband en bevestig de veiligheidsklem aan uw kleding op heupniveau voor u de bedieningsconsole aanraakt.
 • Loopbanden: gebruik geen invoer- of navigatiefuncties tijdens het lopen bij snelheden die hoger zijn dan een traag en ontspannen tempo. behoud altijd uw evenwicht door de vaste handgreep vast te houden terwijl u gebruikmaakt van invoer- of navigatiefuncties.
 • Voor AMT en EFX: behoud altijd uw evenwicht door de vaste handgreep vast te houden terwijl u gebruikmaakt van invoer- of navigatiefuncties.
 • Hartslagmonitoren zijn geen medische apparaten. Verschillende factoren, waaronder de bewegingen van de gebruiker, kunnen de nauwkeurigheid van de weergave van de hartslag beïnvloeden. De hartslagmonitoren zijn alleen bedoeld als hulp bij het trainen om het verloop van de hartslag in het algemeen vast te stellen.
 • Houd u met een hand vast aan de vaste handgrepen of aan het stuur als u de toetsen op de console met de andere hand bedient.
 • Laat geen voorwerpen vallen in openingen in een apparaat en steek hier ook geen voorwerpen in. Houd uw handen uit de buurt van bewegende onderdelen.
 • Leg geen objecten op de vaste handgrepen, op het stuur, de displayconsole of afdekkingen. Plaats drankjes, tijdschriften en boeken in de daartoe bestemde houders
 • Leun nooit op de console en trek er nooit aan.

 

Wettelijke informatie commerciële cardiovasculaire apparatuur

 

 

 

 

Gevaarlijke materialen en de afvoer ervan

De accu in zelf aangedreven apparatuur bevat materialen die als schadelijk voor het milieu beschouwd worden. Volgens de nationale wetgeving moeten deze accu's op de juiste manier weggegooid worden.

 

Product recycleren en afvoeren

Dit apparaat moet worden gerecycled of afgevoerd overeenkomstig de toepasselijke lokale en nationale voorschriften.

 

Overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) geven productlabels aan onder welke voorwaarden apparaten in de gehele Europese Unie waar van toepassing moeten worden afgevoerd en gerecycleerd. Het AEEA-label geeft aan dat het product niet mag worden weggegooid, maar aan het einde van de levenscyclus conform deze richtlijn moet worden gerecycled.

 

Overeenkomstig de Europese AEEA-richtlijn moet elektrische en elektronische apparatuur apart worden ingezameld en hergebruikt, gerecycled of herwonnen aan het einde van de levenscyclus. Gebruikers van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) met het AEEA-etiket volgens annex IV van de AEEA-richtlijn mogen de apparatuur niet aan het einde van de levenscyclus weggooien als huisafval, maar moeten deze inleveren bij een inzamelingspunt voor het retourneren, recycleren en herverwerken van AEEA. De deelname van klanten is belangrijk om potentiële effecten van EEA op het milieu en de volksgezondheid vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in EEA tot een minimum te beperken. Voor een juiste inzameling en behandeling raadpleegt u Service krijgen.

 

Kennisgeving inzake regelgeving omtrent RFID/NFC en Modules met Wi-Fi Bluetooth

Als deze apparatuur uitgerust is met een bedieningsconsole zoals beschreven staat in dit document, kan het zijn dat deze apparatuur over een radiofrequentie-identificatie (RFID)-module beschikt. De RFID-module is gecertificeerd om te werken op temperaturen van tussen de -20°C en 85°C (-4°F en 185°F).

 

Radio Frequency Interference (RFI)

De RFID-module voldoet aan de volgende nationale normen waarmee aanvaardbare limieten worden aangeven voor radiofrequentie- interferentie (RFI).

Dit Precor-trainingsapparaat voldoet aan de volgende nationale standaards waarmee aanvaardbare limieten worden aangeven voor radiofrequentie-interferentie (RFI).

 

Federal Communications Commission, Part 15

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de volgende toepasselijke veiligheidsnormen voor een digitaal apparaat in klasse A volgens Part 15 van de FCC-wetgeving. Deze normen zijn bedoeld als bescherming tegen schadelijke storingen bij plaatsing in een commerciële omgeving. Het apparaat genereert en maakt gebruik van radiofrequente energie en kan deze ook uitstralen. Als het apparaat niet volgens de instructies in de eigenaarshandleiding wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan er schadelijke storing plaatsvinden van radiocommunicatie.

Bij de werking van het apparaat gelden twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen aankunnen, waaronder storingen waardoor ongewenste werking kan optreden.

 

WAARSCHUWING Conform de FCC-regels kan de gebruiker de gebruikersrechten verliezen als er wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat plaatsvinden die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

 

Industry Canada

Dit apparaat voldoet aan de vergunning vrije Industry Canada RSS-norm(en). Bij de werking van het apparaat gelden twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat storingen aankunnen, waaronder storingen waardoor ongewenste werking kan optreden.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

 

Instructies voor het aarden van de loopband

De loopband moet worden geaard. Als het apparaat een storing vertoont of defect raakt, voert de aarding elektrische stroom af en wordt het risico op een elektrische schok verminderd. De voedingskabel op de loopband is voorzien van een aardingsgeleider en een driepensaardingsstekker. Deze stekker moet worden aangesloten op een stopcontact dat is gemonteerd en geaard in overeenstemming met alle plaatselijke voorschriften en verordeningen. De beperkte garantie van Precor kan vervallen indien u het apparaat niet op de juiste wijze aardt.

 

GEVAAR

Indien de aardingsgeleider niet goed wordt aangesloten, bestaat het risico op een elektrische schok. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur als u twijfelt of het apparaat goed is geaard. Breng aan de bij de loopband bijgeleverde stekker geen aanpassingen aan. Als de stekker niet in het stopcontact past, laat een gekwalificeerde elektricien dan een geschikt stopcontact plaatsen.

 

Aanbevelingen voor elektriciteit: loopbanden van 120 V en 240 V

Opmerking: dit is uitsluitend bedoeld als aanbeveling. U moet de NEC-richtlijnen (National Electric Code) of de normen voor elektriciteit van de plaatselijke regio volgen.

U hebt, als het goed is, een stroomkabel bij het apparaat ontvangen die voldoet aan de plaatselijke elektrische richtlijnen. De loopbanden van Precor moeten worden aangesloten op een vertakt circuit van 20 ampère dat met slechts één PVS kan worden gedeeld. Als u hulp nodig hebt bij de voedingsaansluitingen, kunt u contact opnemen met uw Precor-vertegenwoordiger.

 

 

Belangrijk: een afzonderlijk vertakt circuit biedt een warme geleider en neutrale geleider op een contactdoos. De geleiders mogen niet gelust, in serie geschakeld of verbonden zijn met andere geleiders. Het circuit moet geaard worden volgens de NEC-richtlijnen of de normen

voor elektriciteit van de plaatselijke regio.

 

Beperkte garantie

Precor Incorporated ('Precor') garandeert dat alle nieuwe Precor-producten vrij zijn van materiaal- en productiefouten gedurende de hieronder vermelde garantieperioden. De garantieperiode begint te lopen op de factuurdatum van de oorspronkelijke aankoop. Deze garantie geldt alleen voor defecten die worden ontdekt binnen de garantieperiode en alleen de oorspronkelijke koper van het product kan er aanspraak op maken. Voor onderdelen die onder deze garantievoorwaarden worden gerepareerd of vervangen, geldt de garantie slechts gedurende de resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode. Voor het indienen van een garantieclaim dient de koper zich binnen 30 dagen na de dag van het ontdekken van de non-conformiteit te wenden tot Precor of zijn/haar erkende Precor-dealer en het desbetreffende product beschikbaar te stellen voor inspectie door Precor of een servicevertegenwoordiger. De verplichtingen van Precor onder deze garantie zijn beperkt zoals hieronder wordt uiteengezet.

Als u onze commerciële fitnessapparaatuur aanschaft om thuis te gebruiken, is de Beperkte garantie commerciële cardioapparatuur verkocht voor thuisgebruik van toepassing. Deze is alleen van toepassing voor Noord-Amerika. Raadpleeg de garantiepagina op onze website voor meer informatie.

 

Garantieperioden en dekking

Alle commerciële cardiovasculaire apparatuur die is geproduceerd en verkocht na 1 maart 2016, onderworpen aan de voorwaarden die hier worden uiteengezet (met uitsluiting van StretchTrainer, krachtproducten, Spinner Bike-lijn, Queenax-systemen en de hierna uiteengezette specifieke dekking van bepaalde modellen en opties):

 

Garantiedekking

Garantieperiode

Structureel frame

7 jaar

Aandrijfmotor loopband

5 jaar

Aan slijtage onderhevige artikelen

1 jaar

Mechanische en elektrische onderdelen (inclusief PVS, zenders)

2 jaar

Slijtagegevoelige consoleonderdelen, waaronder hoofdtelefoonaansluitingen en USB-poorten

90 dagen

Televisieontvangers en/of mediaontvangers (settopboxes) van derde partijen

90 dagen

Accu's, niet-geïntegreerde ontvangers, niet-geïntegreerde PVS en regelaars

1 jaar

Arbeid (waaronder: voet, console, PVS)

1 jaar

 

Beperkte uitgebreide garantie en dekking

Indien de oorspronkelijke koper een beperkte uitgebreide garantie koopt voor commerciële cardiovasculaire producten, zoals uiteengezet in een ondertekende productofferte die Precor heeft aanvaard, zal deze beperkte uitgebreide garantie (i) alleen van toepassing zijn op mechanische en elektrische onderdelen en op productarbeid, indien van toepassing, (ii) zal deze ingaan op de factuurdatum van de oorspronkelijke aankoop,(iii) zal deze de bovenvermelde garantieperioden voor de mechanische en elektrische onderdelen en de productarbeid vervangen en niet aanvullen (m.a.w., de periode van de standaardgarantie en de periode van de uitgebreide garantie zullen NIET cumulatief zijn), en (iv) zal deze onderworpen zijn aan alle hier uiteengezette voorwaarden.

De uitgebreide beperkte garantie zal in geen geval van toepassing zijn op de volgende onderdelen:

 • Slijtagegevoelige consoleartikelen, inclusief: Hoofdtelefoonaansluitingen en USB-poorten
 • Televisieontvangers en/of mediaontvangers (settopboxes) van derde partijen
 • Accu's, niet-ingebouwde ontvangers, niet-geïntegreerde PVS, cacheservers en regelaars

 

Voorwaarden en beperkingen

Deze garantie is uitsluitend geldig overeenkomstig de hieronder vermelde voorwaarden:

 

 1. De garantie is uitsluitend van toepassing op het Precor-product indien:
  1. Het onderhouden is door een Erkende Precor-dienstverlener en/of door Precor erkend onderhoudspersoneel. Buiten Noord- Amerika moet het product worden onderhouden door eigen monteurs van Precor of door erkende Precor-dealers.
  2. Het in het bezit blijft van de oorspronkelijke koper en het aankoopbewijs kan worden getoond.
  3. Het niet te lijden heeft gehad van een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, verkeerd onderhoud of wijzigingen die niet door Precor zijn aangebracht.
 1. Claims binnen de garantieperiode worden ingediend.
 1. Deze garantie biedt geen dekking voor schade of defecten aan de apparatuur als gevolg van een elektrische bedrading die niet aan de elektriciteitsreglementen of aan de specificaties in de producthandleiding van Precor voldoet, of van het verzuim om redelijk en noodzakelijk onderhoud uit te voeren zoals uiteengezet in de productdocumentatie. Precor is niet verantwoordelijk voor de internetconnectiviteit van zijn producten. Deze beperking geldt voor diensten zoals ze worden geleverd door een leverancier van internetdiensten (ISP), en ook voor de aan de internetconnectiviteit gerelateerde hardware, zoals Ethernet-kabels, routers, servers en schakelaars.
 2. De televisieontvangers van Precor voldoen aan de normen die vanaf 1 maart 2016 gelden. Niet alle functies zijn altijd beschikbaar; dit hangt af van het land, de regio, de zendmaatschappij en de service-aanbieder. Precor is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in wereldwijde uitzendnormen, noch voor de signaalkwaliteit van de televisie, video, audio of andere media die aan zijn producten worden geleverd. Compatabiliteit met toekomstige diensten is niet gegarandeerd. Deze hardware kan audio-, video- en radiofrequentie- (RF) bekabeling, connectors, ontvangers, modulators, combinators, distributieversterkers, splitters enz. omvatten, zonder ertoe beperkt te zijn.
 3. Precor kan niet garanderen dat het systeem voor hartslagmeting van zijn producten bij alle gebruikers in alle gevallen zal werken. De nauwkeurigheid van de hartslagmeting verschilt als gevolg van een aantal factoren, zoals de fysiologie en leeftijd van de gebruiker, de methode waarmee het apparaat en het systeem voor hartslagmeting worden gebruikt, externe storingen en andere factoren die de verwerving en verwerking van de hartslag kunnen beïnvloeden.
 4. Precor geeft geen garantie voor het werk of de producten van derde bedrijven (bijv. head-end systemen, laagspanningsbedrading enz.).
 5. Behalve in Canada betaalt Precor de arbeidskosten buiten de Verenigde Staten niet. De beperkte garantie op de apparatuur vervalt wanneer deze wordt geïnstalleerd in een ander land dan waar de verkoop heeft plaatsgevonden.
 6. Bewegende onderdelen die met bouten bevestigd zijn aan het frame van de constructie, vallen niet onder de garantie op het "Frame van de constructie" (bijvoorbeeld bewegende armen, zitting en rugkussenonderdelen, dwarsverbindingen, verstelbare onderdelen, enz.)
 7. Alle dekkingsvoorwaarden onder deze commerciële garantie blijven hetzelfde, ongeacht waar de apparatuur wordt geplaatst of gebruikt, inclusief commerciële cardiovasculaire producten die voor een residentiële (woning) omgeving worden gekocht.

 

Deze beperkte garantie is niet van toepassing op:

 1. Software-updates.
 2. Softwaredefecten die geen substantiële en negatieve invloed hebben op de oefenfuncties van het product, in normale gebruiksomstandigheden op het ogenblik van de installatie.
 3. Verbruiksartikelen of cosmetische onderdelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot oppervlakken van kunststof of gelakte oppervlakken waarvan de buitenkant beschadigd of aangetast is als gevolg van misbruik, verkeerd gebruik, een ongeval, verkeerd onderhoud of verkeerde installatie, ruwe behandeling of wijzigingen in het ontwerp of de constructie waarvoor Precor geen toestemming heeft gegeven, met inbegrip van het gebruik van vervangende onderdelen die niet afkomstig zijn van de OEM (Original Equipment Manufacturer).
 4. Cosmetische, structurele of functionele schade (met inbegrip van roest, corrosie en ongebruikelijke slijtage) die het gevolg is van het niet opvolgen van de onderhoudsprocedures die beschreven staan in de productdocumentatie.
 5. Reparaties die worden uitgevoerd aan Precor-apparaten die geen serienummer hebben of die een serielabel hebben dat gewijzigd of beschadigd is.
 6. Serviceverzoeken voor de correcte installatie van de apparatuur of voor instructies voor eigenaren met betrekking tot het gebruik van de apparatuur.
 1. RFID-chips.
 2. Kabelgootsystemen.
 3. Ophaling en aflevering voor reparaties.
 4. Arbeidskosten die gemaakt worden buiten de geldende garantieperiode voor arbeidskosten.

 

Disclaimer en afstandsverklaring

De beperkte garanties die hier geboden worden, zijn exclusieve garanties die door Precor worden gegeven en komen in de plaats van eventuele eerdere, tegenstrijdige of aanvullende toezeggingen, zowel mondeling als schriftelijk. IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HIERBOVEN BESCHREVEN ONDERDELEN, ZIJN IN DUUR BEPERKT TOT DE PERIODES VAN DE EXPLICIETE GARANTIES DIE HIERBOVEN WORDEN VERMELD VOOR DIEZELFDE ONDERDELEN. PRECOR WIJST NA DEZE PERIODES DEZE GARANTIES AF EN SLUIT DEZE UIT. Sommige rechtsgebieden verbieden de beperking van de duur van impliciete garanties, zodat de bovenstaande beperking misschien niet op u van toepassing is. PRECOR DOET HIERBIJ OOK AFSTAND VAN EN VERWERPT ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN DIE VAN RECHTSWEGE OF OP ANDERE WIJZE ONTSTAAN, MET BETREKKING TOT NON-CONFORMITEIT OF DEFECTEN VAN EEN PRODUCT, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT: (A) VERPLICHTINGEN, AANSPRAKELIJKHEDEN, RECHTEN, VORDERINGEN OF RECHTSMIDDELEN VOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD DIE AL DAN NIET VOORTKOMEN UIT (ACTIEVE, PASSIEVE OF TOEGESCHREVEN) NALATIGHEID DOOR PRECOR OF ZIJN LEVERANCIERS; EN (B) VERPLICHTINGEN, AANSPRAKELIJKHEDEN, RECHTEN, VORDERINGEN OF RECHTSMIDDELEN VOOR VERLIES VAN OF SCHADE AAN APPARATUUR. Deze disclaimer en afstandsverklaring gelden eveneens indien de expliciete garantie die hierboven uiteengezet is, haar hoofddoel niet bereikt.

 

Exclusieve remedies

Voor alle producten die hierboven beschreven staan en die niet conform de garantie zijn, zal Precor naar eigen keuze een van de volgende remedies uitvoeren: (1) reparatie; (2) vervanging; of (3) terugbetaling van de aankoopprijs. De Beperkte Garantie-service van Precor kan worden verkregen door contact op te nemen met een erkende Precor-vestiging of een erkende Precor-dealer bij wie u het artikel hebt gekocht. Precor biedt erkende Precor-servicemonteurs een vergoeding voor garantiereizen binnen hun normale servicegebied om commerciële apparatuur bij de klant op locatie te repareren. Voor reizen buiten het servicegebied kan een vergoeding worden aangerekend. DIT ZIJN DE ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN VAN DE KOPER BIJ GARANTIEBREUK.

 

UITSLUITING VAN GEVOLGSCHADE EN INCIDENTELE SCHADE

PRECOR EN/OF ZIJN LEVERANCIERS HEBBEN GEEN VERPLICHTINGEN TEN AANZIEN VAN EN KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR SCHADE AAN APPARATUUR, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, DERVING VAN GEBRUIK, INKOMSTEN OF WINST, KAPITAALKOSTEN, KOSTEN VOOR VERVANGENDE APPARATUUR, EXTRA KOSTEN DIE DE KOPER MOET MAKEN (VANWEGE CORRECTIES OF ANDERS) OF ANDERE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ONGEACHT OF DEZE NU VOORTKOMT UIT HET NIET LEVEREN OF HET GEBRUIK, VERKEERDE GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET PRODUCT EN ONGEACHT OF DE KWESTIE ZICH VOORDOET TIJDENS EEN CONTRACT (INCLUSIEF GARANTIE), DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF ACTIEVE, PASSIEVE OF TOEGESCHREVEN NALATIGHEID EN STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID) OF OP ANDERE WIJZE. Deze uitsluiting geldt eveneens wanneer de bovenstaande garantie haar hoofddoelen niet bereikt en ongeacht of dergelijke schade wordt aangemerkt als garantiebreuk, contractbreuk, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of onder een andere wettelijke theorie. Sommige rechtsgebieden verbieden de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade, zodat de bovenstaande beperking misschien niet op u van toepassing is.

Eigen Kingsbox Studio Beginnen?

Contact opnemen

Waar ben je naar op zoek?

Jouw winkelwagen